23-058-S01 - CommToAct

Diarienummer:
23-058-S01
Namn:
CommToAct
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2024-06-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5561004234
Projektägare:
Sveriges Annonsörer AB
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Marknadsföringsbranschen står inför en växande utmaning att effektivt bidra till minskade växthusgasutsläpp.

För att adressera detta problem initierar vi ett projekt med målet att stärka branschens kompetens inom hållbarhetskommunikation. Genom en förstudie kartlägger vi branschens nuvarande kompetensgap och identifierar specifika utbildningsbehov.

Vårt tillvägagångssätt inkluderar insamling av information via enkäter och workshops, som sedan analyseras. Slutligen kommer resultaten att presenteras i en rapport, som kommer att ligga till grund för framtida utbildningsinsatser.

Bakom projektet står branschorganisationerna Sveriges Annonsörer och iAB.