23-056-S01 - PICK

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-056-S01
Projektägare organisationsnummer:
8020018555
Projektägare:
FREMIA
Namn:
PICK
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2027-01-02
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
10326
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1500
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-056-S01

Syftet med projektet är att erbjuda 1500 deltagare från kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen välfärd samt civilsamhällets organisationer ett kompetensutvecklingsprogram. Programmet ska förutom en inledande behovsanalys med fokus på strategisk kompetensutveckling innehålla utbildningar inom bland annat Ledarskap, Kommunikation, Affärskunskap, Affärsmannaskap och Affärsekonomi.

Kompetensprogrammet innebär följande steg:
- Workshop med fokus på att skapa en strategisk kompetensutvecklingsinsats
- Behovsanalys och utbildningsplanering
- Utbildning