23-053-S06 - Kompetensverkstan

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-053-S06
Projektägare organisationsnummer:
5566045125
Projektägare:
LTU Business AB
Namn:
Kompetensverkstan
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2024-06-30
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
97775
Stödmottagare ort:
LULEÅ
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-053-S06

Denna förstudie ska studera och analysera individers samt företags behov av att kunna mötas och matchas med varandra , med hjälp av utbildning och andra insatser. Tanken är att se om det finns möjligheter att hitta ett arbetssätt eller en plattform där vägledning, mötesplatser och näringslivskoppling främjas.
Individer kan vara de som står långt ifrån arbetsmarknaden eller individer i företag som vill
kompetensväxla. Projektet bedrivs tillsammans med kommuner och näringsliv. Målgruppen är individer.