23-053-S02 - Förstudie Campus Lycksele

Diarienummer:
23-053-S02
Namn:
Förstudie Campus Lycksele
Startdatum:
2024-03-01
Slutdatum:
2024-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002635
Projektägare:
LYCKSELE KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
92181
Stödmottagare ort:
LYCKSELE
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Syftet med förstudien är att ta fram relevant underlag och material för att kunna lämna in en genomförandeansökan inom ESFs programområde D, Mål 1 Utbildning och arbete, med målet att etablera ett campus med verksamhet i Lycksele.

Det finns ett strukturellt och komplext problem som behöver bemötas. Andelen män och kvinnor boende i Övre Norrlands inlandskommuner som har högre utbildning minskar samtidigt som arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft ökar. Individernas faktiska och mentala avstånd till en universitetsort är långt. De regionala och lokala strukturer som finns har inte tillräcklig kapacitet för att förändra situationen. Genom projektarbete genomfört av Akademi Norr har slutsatsen dragits att det skulle vara möjligt att få fler studenter från inlandet att söka sig till högre utbildning om det fanns ett lokalt campus. Att etablera ett campus i Lycksele har stora fördelar och är logiskt baserat på tidigare erfarenheter. Visionsarbetet för Campus Lycksele har pågått ett tag men ännu saknas en del förankringsarbete, kunskapsunderlag och resurser för att kunna ta nästa steg i processen.