23-053-S01 - Ökad kapacitet, samverkan och breddad rekrytering

Diarienummer:
23-053-S01
Namn:
Ökad kapacitet, samverkan och breddad rekrytering
Startdatum:
2024-01-08
Slutdatum:
2024-07-07
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000222
Projektägare:
REGION VÄSTERBOTTEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
90189
Stödmottagare ort:
UMEÅ
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Ökad kapacitet, samverkan och breddad rekrytering är en förstudie som drivs av Region Västerbotten. Norra Sverige står inför en omställning av sällan skådat slag. Investeringar i grön industriell omvandling uppgår till mångmiljardbelopp och upp till 100 000 människor behöver anställas.

Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning. När arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensutmaningen enbart genom att rekrytera fler, istället behövs nya arbetssätt och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna.

Målet med förstudien är att samla aktörerna för att gemensamt identifiera och sammanställa kända hinder för breddad rekrytering, arbeta fram okonventionella rekryteringssätt, och ta ställning till ett genomförande projekt.