23-052-S02 - Kompetensutveckling Överkalix

Diarienummer:
23-052-S02
Namn:
Kompetensutveckling Överkalix
Startdatum:
2024-01-08
Slutdatum:
2025-06-27
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002684
Projektägare:
ÖVERKALIX KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
95681
Stödmottagare ort:
ÖVERKALIX
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
145
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Med stöd av och i samverkan med kommunens Näringslivskontor och med finansiering av ESF Övre Norrland och Region Norrbotten, vill företag genomföra en strategisk satsning på kompetensförsörjning.
Projektet ska genomföra aktiviteter som stärker anställdas kompetens och företagens kompetensförsörjning, främst rekrytering av personal och då med fokus på kvinnlig personal.