23-051-S07 - SÖKA - Samverkan för Ökad Kapacitet och Analysförm

Diarienummer:
23-051-S07
Namn:
SÖKA - Samverkan för Ökad Kapacitet och Analysförm
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2025-11-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220001933
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKELLEFTEÅ
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
93130
Stödmottagare ort:
SKELLEFTEÅ
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Samordningsförbunden i Övre Norrland ser ett behov av att i samverkan med sina medlemsparter skapa en ökad kunskap om de målgrupper i behov av samordnat stöd som står utanför arbetsmarknaden. Detta för att framgent kunna erbjuda mer effektiva och riktade insatser i syfte att fler ska kunna nå målet om arbete eller studier. Samordningsförbunden i Övre Norrland och dess medlemsparter ska i detta projekt förstärka sin kapacitet gällande analyser av sina målgrupper, sett till volym, behov och insatser. Detta sker genom att samordningsförbunden utvecklar analysgrupper bestående av dess medlemsparter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region och kommuner). Samverkan sker även mellan de analysgrupper som utvecklas inom respektive förbund, i syfte att skapa jämförbarhet och bygga gemensam kunskap. Detta blir ett viktigt bidrag till ökat arbetskraftsdeltagande och stärkt kompetensförsörjning i Övre Norrland. Projektets ambition är att under projektperioden förstärka förbundens och dess medlemmars kapacitet för utvecklat analysarbete, så att detta kan bedrivas vidare i egen regi efter avslutat projekt.