23-051-S05 - Move up North Region 10

Diarienummer:
23-051-S05
Namn:
Move up North Region 10
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2026-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002585
Projektägare:
SORSELE KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
92481
Stödmottagare ort:
SORSELE
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet genomförs av kommunerna Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbottens län och Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele i Västerbottens län med Sorsele kommun som projektägare. Samtliga kommuner finns i norra Sveriges glesbygd och karaktäriseras av glesbygdens utmaningar med långa avstånd, svårrörlig och könssegregerad arbetsmarknad, lägre utbildningsnivå än riket i övrigt och en befolkningsminskning. Bristen på tillgänglig arbetskraft och kompetens är påtaglig och demografiska analyser visar att bristen kommer att bli än värre inom kort. Samtidigt finns en stor konkurrens om arbetskraft i och med de stora satsningarna på den gröna omställningen i norra Sverige.

Genom samverkan och ett proaktivt arbetssätt för att attrahera människor från övriga Sverige och andra delar av världen till vår region, hjälpa dem med flyttprocessen och in i både arbetslivet och sociala sammanhang vill vi bidra till att förbättra situationen för individer och samhället och skapa en mer hållbar kompetensförsörjning för våra privata och offentliga arbetsgivare i Region 10 genom att hjälpa personer till anställning i vår region. Den lokala målgruppen för projektet är både privata och offentliga arbetsgivare med behov av att anställa. Den externa målgruppen är människor i arbetande ålder som har ett intresse av till exempel ett rikt friluftsliv, trygga och lugna miljöer och bra uppväxt för barn.

Genom att samtidigt attrahera nya invånare och arbeta för att förbättra vår egen mottagarkapacitet i kommuner, näringsliv och civilsamhälle ska vi skapa förutsättningarna för att nå projektmålet.