23-051-S02 - Kompetensacceleratorn

Diarienummer:
23-051-S02
Namn:
Kompetensacceleratorn
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2025-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5560999376
Projektägare:
Piteå Science Park AB
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet Kompetensacceleratorn ska bidra till att lösa kompetensförsörjningsproblemen i Norrbotten genom att utveckla samverkansstrukturer och främja inkludering och jämställdhet på arbetsplatserna, med fokus på strategisk kompetensförsörjning och kompetensplanering. Projektet kommer att bidra till att överbrygga kompetensglappet och främja en mer hållbar arbetsmarknad.
Projektets övergripande mål är att utveckla och testa metoder och strukturer som främjar hållbar kompetensutveckling och ökad jämställdhet på arbetsplatserna. Det kommer att involvera arbetsgivare och samverkansaktörer och bygga infrastrukturer för innovation och testbäddar för strategisk kompetensförsörjning och kompetensplanering.
I projektet deltar Piteå kommun, Koncernbolaget PIKAB med tillhörande bolag, Smurfit Kappa, Föreningsservice och IUC.
Kompetensacceleratorn är ett strukturutvecklingsprojekt med arbetsgivarna som målgrupp och ska lägga grunden för förbättrad kompetensplanering, inkludering och jämställdhet.