23-051-S01 - Popularisera industrinära utbildningar (PINU)

Diarienummer:
23-051-S01
Namn:
Popularisera industrinära utbildningar (PINU)
Startdatum:
2024-03-01
Slutdatum:
2026-10-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000222
Projektägare:
REGION VÄSTERBOTTEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
90189
Stödmottagare ort:
UMEÅ
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet syftar till att adressera den brådskande kompetensbristen inom industrin i norra Sverige. Denna brist har blivit alltmer påtaglig, samtidigt som antalet sökande till industrinära utbildningar har minskat dramatiskt. Orsakerna bakom detta problem inkluderar missuppfattningar om industrin, utbildningarnas kvalitet, bristande samverkan mellan skola och bransch, och brist på effektiv studie- och yrkesvägledning.

Huvudmålet i detta projekt är tydligt: att öka antalet sökande till industrinära utbildningar genom att införa ett nytt och sammanhållet arbetssätt. Detta arbete syftar på sikt till att skapa bättre tillväxtmöjligheter för företag inom branschen, utbilda medarbetare med rätt kompetens för den dubbla omställningen (grön och digital), samt att stärka individers ställning på arbetsmarknaden för att främja ökad rörlighet.

Delmålen inkluderar att öka kännedomen om industrijobb och utbildningsmöjligheter, samt att säkerställa kvalitet i utbildningarna. Projektet siktar också på att stärka samverkan mellan skola och bransch samt förbättra studie- och yrkesvägledning för mer medvetna studie- och yrkesval.

Projektet kommer att använda olika verktyg, inklusive dialogmöten och workshops, för att skapa delaktighet och samförstånd mellan parterna. Ett årshjul kommer att införas för att öka strukturen och samordningen. Det kommer att inkludera samverkan och dialogmöten mellan skola och bransch, skola, studie- och yrkesvägledare och bransch samt uppsökande aktiviteter för att nå presumtiva elever genom evenemang som mässor och öppet hus.