information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

23-043-S88 - Fast Care Ukraina Alingsås

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S88
Projektägare organisationsnummer:
8640000223
Projektägare:
EQUMENIAKYRKAN ALINGSÅS
Namn:
Fast Care Ukraina Alingsås
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
32
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S88

Projektet är riktat till målgruppen ukrainare boende i Alingsås kommun som saknar jobb, utbildning i svenska och kontakter med det svenska samhället.
Syftet med projektet är att lyckas få ut 80% av målgruppen i jobb eller studier,vid projektets avslut.

Dessutom ska 100% har fått en ökad kunskap i yrkessvenska, alla som har ett behov av samtalsstöd och/eller en fadder ska ha blivit erbjudna detta och de ska även ha fått kontakter om och kunskap i hur de kan förbättra sitt psykiska och fysiska välmående.

Detta kommer att ske via sociala träffar med fokus på CV-skrivande och jobbsök, besök på arbetsplatser i samband med jobbsök, undervisning i yrkessvenska 2ggr per vecka, samtalsstöd, fadderverksamhet samt träffar och aktiviteter med fokus på fysiskt välmående.

Under projektettiden kommer vi att arrangera en workshopserie på temat de "horisontella principerna", där deltagarna ska få kunskap om de skyldigheter och rättigheter som gäller i Sverige på samhälls- och individnivå avseende jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Då vi har goda kunskaper om och kontakter med målgruppen och även goda kontakter med det lokala närings- och föreningslivet, tror vi att vi har möjlighet att uppnå dessa resultat inom sex månader.

Resultaten kommer också att innebära en minskad kostnad för den svenska staten och ett ökat välmående för målgruppen och individen.