information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

23-043-S83 - Work for Ukrainians Individual Region Syd

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S83
Projektägare organisationsnummer:
8450003481
Projektägare:
FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURS- VERKSAMHETEN VI
Namn:
Work for Ukrainians Individual Region Syd
Startdatum:
2023-10-02
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
22002
Stödmottagare ort:
LUND
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
220
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S83

Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitets ESF-projekt "Work for Ukrainians region Syd" syftar till att ukrainare i större utsträckning har likvärdiga möjligheter att komma i sysselsättning och även aktivt arbeta för att bryta könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden samt upplever ökad social delaktighet efter projektets genomförande.
Vi avser arbeta på åtta orter i Södra Halland, Skåne, Blekinge, Kronobergs län samt Kalmar län. Insatserna i projektet på individnivå omfattar utbildning i yrkesriktad svenska och engelska. Genom förbättrade språkkunskaper ökar förutsättningarna för att få arbete och därmed egenförsörjning. Vi arbetar enligt BIP-modellen (Beskæftigelses Indikator Projektet) som skapades genom ett danskt forskningsprojekt som identifierade elva olika anställbarhetsindikatorer och genomförde mätningar av dessa via systematiska undersökningar. Folkbildningstanken genomsyrar projektet.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER
Att deltagarna utvecklats i svenska språket och engelska, med fokus på språkkunskaper som krävs för yrkeslivet.
Att deltagarnas kompetenser om de horisontella principerna ökat.
Att deltagarna har generella kompetenser om samhällsstrukturens möjligheter för ökad social inkludering.

RESULTAT
- Minst hälften av deltagarna har påbörjat anställning eller yrkesinriktade studier vid projektets slut.
- Minst 90% av deltagarna har gjort stegförflyttning mot egen försörjning.
- Minst 90% av deltagarna upplever ökad social delaktighet efter projektets genomförande
- Projektets deltagare och intressenter tagit till sig kompetensen kring tillgänglighet, likabehandling och jämställdhet, som ingår i projektets implementering av de horisontella principerna
- Att Folkuniversitetet som projektägare sprider effekter av genomförandet till berörda intressenter som kan dra nytta av dessa.

Projektets genomförande består av en kedja av insatser mot arbete och utbildning. Insatserna består av:
- Matchning
- Yrkeskompetensutveckling
- Generell kompetensutveckling (med koppling till arbetslivet)
- Hälsofrämjande insatser

RESURSER
Projektet leds av en styrgrupp bestående av: Projektledning, ekonom, utvärderare och representanter från Folkuniversitetet Syds verksamheter. Projektet bemannas av pedagoger och handledare.