information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

23-043-S75 - Till arbete med familj 2

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S75
Projektägare organisationsnummer:
8025027627
Projektägare:
SVENSKA MED BABY
Namn:
Till arbete med familj 2
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
12845
Stödmottagare ort:
BAGARMOSSEN
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
250
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S75

De vuxna, samt deras minderåriga barn, som flytt från Ukraina har betydande svårigheter att etablera sig i Sverige. De upplever såväl strukturella som individuella problem, varav Svenska med baby ser två av dem som de mest anmärkningsvärda: De vuxna har svårt att få jobb, vilket i första hand drabbar den enskildes ekonomi, men också det psykiska måendet. Detta riskerar att bilda en negativ kretsgång. Vi vill vara delaktiga i att hjälpa målgruppen att närma sig arbetsmarknaden, samt att ge dem verktyg och kunskap för att de ska kunna må psykiskt bättre. Svenska med baby har goda erfarenheter av att hjälpa målgruppen och vi vill ta med vår insamlade kunskap till detta projekt.

Målsättningen är att 250 vuxna kvinnor och män som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska medverka i projektet, med särskilt fokus på vuxna som lever med sina minderåriga barn. De ska, vid projektets slut, ha gjort en stegförflyttning mot arbetsmarknaden, ha förbättrat sitt psykiska mående och uppleva att de ökat sitt sociala deltagande. De aktiviteter som fokuserar på stegförflyttning mot arbetsmarknaden kommer bland annat att innefatta rekryteringsträffar, branschmöten, workshops om möjligheter till jobb i norra Sverige, rollspel kring intervjuträning och nätverksträffar. Vad gäller de aktiviteter som riktar sig mot att främja den psykiska hälsan kommer det bland annat att innefatta fysisk träning som fotboll, Zumba och yoga, upplevelser i naturen, samt workshops om mindfulness och mental träning.
För att uppnå de bästa resultaten kommer vi att ha flera medarbetare som själva är från Ukraina. De vet av egen erfarenhet vilka problem målgruppen står inför och kan möta målgruppen på det egna språket. Svenska med baby avser att samarbeta med en rad andra aktörer för att på bästa och mest effektiva sätt nå projektets mål. Slutrapporten kommer att innehålla såväl data som storytelling, den kommer att kommuniceras via vår webbplats och våra sociala media. Vi avser också att dela den med andra projekt och organisationer, för att alla intresserade ska kunna ta del av lärdomarna som görs under projektets gång.