23-043-S67 - Fast Care - Prepare for work

Diarienummer:
23-043-S67
Namn:
Fast Care - Prepare for work
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002627
Projektägare:
UMEÅ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
90325
Stödmottagare ort:
UMEÅ
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
60
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Fast Care - Prepare for work är ett projekt som drivs av Umeå kommun och handlar om att förbereda ukrainska flyktingar i norra Sverige för arbetsmarknaden inom fyra bristyrkesområden: vård och omsorg, restaurang och service, pedagogisk verksamhet och barnomsorg samt lager, transport och bygg. Intensiv yrkessvenska kombineras med kortare praktikperioder som ska leda till anställningar för de flesta. Fokus läggs även på hälsostöd till deltagarna samt ett tätt samarbete med arbetsgivare.