information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

23-043-S64 - Fast Care-4U

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S64
Projektägare organisationsnummer:
8024629647
Projektägare:
SV BLEKINGE
Namn:
Fast Care-4U
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
150
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S64

Projektet Fast Care syftar till att adressera den utmanande situationen som ukrainska flyktingar står inför med begränsad tillgång till nödvändigt stöd och möjligheter till integration på arbetsmarknaden. Problemformuleringen i projektet fokuserar på behovet av att stärka deltagarna och förbättra deras anställningsbarhet genom målinriktade insatser.

Projektmålen är att förbättra deltagarnas färdigheter, främja deras inträde på arbetsmarknaden och skapa vägar till hållbar anställning. För att uppnå dessa mål tillämpar projektet en omfattande uppsättning metoder och tillvägagångssätt. Dessa inkluderar språkstöd, yrkesutbildning, coachning, kartläggning av arbetsmöjligheter och samarbete med relevanta intressenter.

Språkstödet innebär att erbjuda specialiserad undervisning, särskilt i svenska, för att förbättra deltagarnas språkfärdigheter och kommunikationsförmåga. Yrkesutbildningsprogrammen är utformade för att rusta deltagarna med de specifika färdigheter och kvalifikationer som krävs inom olika sektorer. Coachning och vägledning erbjuder personligt stöd i jobbsökande och integration. Kartläggning och arbetsplacering syftar till att koppla deltagarna till lämpliga anställningsmöjligheter.

Projektets tillvägagångssätt betonar samarbete med lokala myndigheter, yrkesutbildningsaktörer, arbetsplaceringbyråer och andra relevanta organisationer. Genom att utöka det geografiska omfånget till att omfatta grannkommuner och engagera externa experter säkerställer projektet en omfattande och skräddarsydd respons på deltagarnas behov.

Sammanfattningsvis strävar Fast Care-projektet efter att skapa en stödjande och inkluderande miljö för ukrainska flyktingar genom att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden och förbättra deras långsiktiga möjligheter. Projektets metoder och tillvägagångssätt är utformade för att inrikta sig på de identifierade utmaningarna och ge deltagarna de nödvändiga verktygen och möjligheterna till hållbar anställning och social inkludering.