23-043-S61 - Fast Care Stödcentrumet

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S61
Projektägare organisationsnummer:
8220010022
Projektägare:
ÖSTERGÖTLANDS STADSMISSION
Namn:
Fast Care Stödcentrumet
Startdatum:
2023-10-02
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
80
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S61

"Fast Care Stödcentrum" är ett projekt som syftar till att stödja integration och inkludering av ukrainska flyktingar i Sverige, en grupp som möter utmaningar som språkbarriärer, brist på erkännande av kvalifikationer, ekonomiska utmaningar och brist på sociala nätverk. Projektets övergripande mål är att öka antalet flyktingar som får arbete, främja deras stegförflyttning mot egen försörjning, öka deras sociala delaktighet och integration, förbättra deras yrkesspråkkunskaper och kommunikationsförmåga, främja jämställdhet och skapa en tillgänglig och icke-diskriminerande miljö. Projektet har utformats med aktiva bidrag från målgruppen och bygger på erfarenheter från tidigare initiativ, vilket har möjliggjort att insatserna och aktiviteterna är skräddarsydda för att bäst tillgodose behoven hos ukrainska flyktingar i Sverige.