23-043-S59 - Care For Ukraine 2.0

Diarienummer:
23-043-S59
Namn:
Care For Ukraine 2.0
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002478
Projektägare:
KROKOMS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
83580
Stödmottagare ort:
KROKOM
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
30
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Krokoms kommun tar tillvara på de ukrainska medborgarnas erfarenheter och kompetenser, samtidigt som både privata och offentliga arbetsgivare får tillgång till arbetskraft. Nya företag startats i kommunen och kunskaper i svenska, yrkessvenska, digitalisering, jämställdhet och det svenska samhället hos målgruppen ökar. Detta resulterar i att personer som omfattas av massflyktsdirektivet kommer i arbete och egen försörjning alternativt gör en stegförflyttning mot arbete och egenförsörjning.