information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

23-043-S59 - Care For Ukraine 2.0

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S59
Projektägare organisationsnummer:
2120002478
Projektägare:
KROKOMS KOMMUN
Namn:
Care For Ukraine 2.0
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
83580
Stödmottagare ort:
KROKOM
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
30
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S59

Krokoms kommun tar tillvara på de ukrainska medborgarnas erfarenheter och kompetenser, samtidigt som både privata och offentliga arbetsgivare får tillgång till arbetskraft. Nya företag startats i kommunen och kunskaper i svenska, yrkessvenska, digitalisering, jämställdhet och det svenska samhället hos målgruppen ökar. Detta resulterar i att personer som omfattas av massflyktsdirektivet kommer i arbete och egen försörjning alternativt gör en stegförflyttning mot arbete och egenförsörjning.