23-043-S54 - Fast Care, ett inkluderande samhälle

Diarienummer:
23-043-S54
Namn:
Fast Care, ett inkluderande samhälle
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5566144837
Projektägare:
PersonalPartner Sverige AB
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
93136
Stödmottagare ort:
SKELLEFTEÅ
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
20
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet "fast care - ett inkluderande samhälle" har ett tvådelat mål; Att ge de människor som kommit hit från Ukraina fortsatt stöd att komma ut i arbete och självförsörjning, samt att tillgodose offentlig sektor och privat arbetsmarknad med kompetent personal. Vägen mot målet innefattar att alla deltagare i projektet ges likvärda förutsättningar att uppnå sina individuella mål för arbete och att alla aktiviteter i projektet är tillgängliga för samtliga deltagare. Vi arbetar med anpassningar utifrån varje individs behov och vi tar genomgående hänsyn till frågor om jämställdhet och diskriminering. I projektet kommer vi att arbeta med; matchande insatser mot arbetsgivare i behov av deltagarnas kompetenser, kartläggning och bedömning av kompetens, komplettering av yrkeskunskaper, validering och språkstöd, samhällsinformation och rådgivning. I projektet kommer vi att fortsatt arbeta med att utveckla de samarbeten vi har med arbetsgivare inom tidigare Care - projekt, samt att vi fortsatt kommer arbeta med matchning mot arbete, som ett komplement till de övriga Care - projekten, vilka är mest inriktade mot språkstudier.

Vi kommer att arbeta med att skapa material kring de metoder och arbetssätt vi använder oss av i vårt nuvarande care - projekt för att kunna implementera dessa i vår befintliga verksamhet, samt för att kunna sprida dessa till arbetsgivare. Detta för att underlätta för företagen att fortsatt anställa medarbetare med utländsk bakgrund framöver.