23-043-S53 - Växtplats Ukraina

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S53
Projektägare organisationsnummer:
8024788948
Projektägare:
STIFTELSEN BOTILDENBORG
Namn:
Växtplats Ukraina
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
22
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S53

Växtplats Ukraina är ett projekt som ger ukrainska flyktingar jobb, språk och kunskaper om det svenska samhället. Genom mat och odling bidrar projektet till fysisk och mental hälsa då deltagarna får praktiskt jobba i Stiftelsen Botildenborgs prunkande trädgård och möta svenska volontärer för att skapa nätverk, öva språket och känna gemenskap. Efter språkträning matchas deltagarna ut i praktik till företag. Målet är att få två tredjedelar i arbete efter avslutat projekt.

Botildenborg är en prisbelönad gård och stiftelse i randen till Rosengård i Malmö och har sedan 2015 jobbat med mat och odling för att bidra till det hållbara samhället.

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en hållbar framtid för flyktingarna i Sverige och snabb integration i samhället. Projektet kommer under ett halvår ta emot 22 ukrainska flyktingar och uppskattningsvis kommer 15 deltagare att direkt gå ut i arbete efter avslutat projekt.