information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

23-043-S51 - Fast Care STÄRKA

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S51
Projektägare organisationsnummer:
2120002759
Projektägare:
PITEÅ KOMMUN
Namn:
Fast Care STÄRKA
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
94185
Stödmottagare ort:
PITEÅ
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
60
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S51

Rysslands invasion av Ukraina år 2022 har lett till att EU:s medlemsstater valt att aktivera massflyktsdirektivet. I Sverige har direktivet förlängts till mars 2024 och förväntas förlängas ytterligare ett år. Migrationsverket bedömer att cirka 10 000 ukrainare kommer att söka skydd i Sverige under 2024. Piteå kommun har hittills tagit emot 122 ukrainare under de senaste två åren och förväntas ta emot fler under 2023 och 2024. Kommunen driver idag två projekt som fokuserar på arbetsintegration respektive lärande för ukrainarna.

Det finns dock oro bland ukrainarna om vad de ska göra när projekten tar slut, och det behövs mer stöd för att ta tillvara deras kompetenser och kunskaper. Målet är att erbjuda individanpassat lärande för att stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden och öka upplevelsen av social delaktighet. För att åstadkomma det så planerar vi att upprätta en "lärande stuga" som erbjuder pedagogiskt stöd och karriärlärande integrerat med arbetslivet efter deltagares individuellt anpassade planer med målsättning egen försörjning.