23-043-S50 - Ukrainare - väg mot arbete i Sverige

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S50
Projektägare organisationsnummer:
2120001710
Projektägare:
SKÖVDE KOMMUN
Namn:
Ukrainare - väg mot arbete i Sverige
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
54183
Stödmottagare ort:
SKÖVDE
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
35
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S50

Projektet "Ukrainare – vägen mot arbete i Sverige" syftar till att öppna dörrar för kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet, så att de får tillgång till professionell stöttning för att kunna nå ekonomisk självständighet och social delaktighet. Fokus ligger på att varje individ får verktyg och stöd för att analysera sin kompetens och genom deltagande i arbetspraktik och yrkessvenska kan få fotfäste på arbetsmarknaden.

Projektet utgår från att social delaktighet, kommunikation och arbete med att nå en anställning är samspelande faktorer. Utveckling inom något av områdena stärker utveckling inom andra. Arbetspraktiken är därmed ett centralt verktyg i projektet. Praktikplatsen väljs så att den kan ge en möjlighet att använda kompetens och erfarenheter från hemlandet på ett tillfredsställande sätt, även om återgång till tidigare yrke inte är direkt genomförbar. Handledare på arbetsplatserna involveras i målsättningar och får relevant stöttning för sin uppgift.

Projektet genomförs i samverkan mellan Skövde och Tibro kommun, med Skövde kommun som projektägare och Tibro som samverkanspart. Direkta aktörer i projektet är Vuxenutbildningen i Skövde, arbetsmarknadsenheter i Skövde och Tibro, integrationssamordnare i Skövde och Tibro samt näringslivssamordnare.

Projektet genomförs under perioden 2023-10-01 – 2024-03-31.