information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

23-043-S46 - Care For Ukraine (FAST)

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S46
Projektägare organisationsnummer:
8025308290
Projektägare:
SOULIDARITY & HUMAN RIGHTS
Namn:
Care For Ukraine (FAST)
Startdatum:
2023-10-02
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
19453
Stödmottagare ort:
UPPLANDS VÄSBY
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
100
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S46

Projektet ämnar tillgodose individer som flytt kriget i Ukraina och faller under EU:s massflyktsdirektiv, med individuella stödinsatser i syfte att föra deltagarna närmare eller direkt till arbete & självförsörjning. Projektet består av flera stödåtgärder som sammanflätas för att möta individens unika behov. Sammantaget fokuserar projektarbetet på fyra primära områden vilka är; mentorskapsstöd, yrkessvenska & språk, individuell arbetsmatchning & rekrytering, arbetsrättsinformation & förberedelse inför yrkeslivet. Samtliga projektinsatser är sammanvävda med praktisk förståelse för de horisontella principerna, demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna i syfte att ta till vara på och värna om individens autonomi & välmående, samt öka målgruppens samhällsdelaktighet & integration.