23-043-S45 - Vägen till arbete 2.0

Diarienummer:
23-043-S45
Namn:
Vägen till arbete 2.0
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000027
Projektägare:
VALLENTUNA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
18686
Stödmottagare ort:
VALLENTUNA
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
140
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Care Arbetsmarknadsinsatser i Vallentuna kommun är ett projekt med syfte att stötta etableringen på arbetsmarknaden för personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina. Målgruppen är kvinnor och män i åldern 18-64 år som är bosatta i Vallentuna, Österåker och Waxholm Stad. Syftet är att skapa förutsättningar för målgruppen för att komma i egen försörjning eller komma närmare till egen försörjning . Projektet kommer erbjuda arbetsförberedande insatser i form av kartläggning, matchning mot arbetsgivare, samhällsorientering, social delaktighet i grupp och individuellt. Projektet räknar med 140 registrerade deltagare som under projekttiden kommer i arbete eller börjar gör förflyttningar mot egen försörjning. Aktiviteterna kommer att genomföras i samarbete mellan kommunala verksamheter, studieförbund och civilsamhällets organisationer.