23-043-S35 - En schysst väg in i byggsverige

Diarienummer:
23-043-S35
Namn:
En schysst väg in i byggsverige
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5562860352
Projektägare:
Galaxen Bygg AB
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
100
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Syftet med projektet är att nyttja det nätverk och upparbetade arbetssätt som finns inom Galaxen Bygg för att skapa schyssta vägar in i byggbranschen för personer som flytt kriget i Ukraina.
Projektet kommer utgå ifrån konkreta uppdrag som behöver tillsättas i byggbranschen och marknadsföra arbetstillfällena hos organisationer som har direktkontakt med flyktingar från Ukraina. Projektet ska vara en brygga mellan arbetsgivare i byggbranschen och arbetssökande från Ukraina som vill arbeta i branschen.
Projektet kommer stötta arbetsgivare med administration, hjälp med att översätta material, kontakt med arbetssökande, information om vilka ekonomiska stöd det finns att få samt hur regelverken ser ut. Syftet är att underlätta för företag i branschen att göra rätt enligt rådande regelverk. Personal kopplade till projektet kan även stötta på plats och bistå med arbetsledning på arbetsplatsen vid behov.
Projektet kommer även stötta arbetssökande, bland annat med information om hur man kommer in i branschen, möjliga karriärvägar samt informera om hur samhället, myndigheterna och branschen fungerar. Projektet kommer praktiskt att hjälpa personer med inskrivning hos Arbetsförmedlingen för att möjliggöra stödinsatser därifrån.