23-043-S30 - Fast Care Ukrainian Entrepreneurship

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S30
Projektägare organisationsnummer:
7696387930
Projektägare:
SvIFF ekonomisk förening
Namn:
Fast Care Ukrainian Entrepreneurship
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
140
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S30

Projektet Fast-Care Ukrainian Entrepreneurship vänder sig till män och kvinnor från Ukraina som är på flykt och omfattas av massflyktsdirektivet. I projektet som leds av SvIFF kommer deltagare att erbjudas utbildningsinsatser, seminarier och personlig coachning för att förbereda deltagarna för att starta företag i Sverige. Målet är att förflytta deltagarna mot egenförsörjning genom framför allt att starta eget företag men också, om tillfälle finns, genom att deltagarna får ett arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden. Projektet kommer också att ge deltagarna ökad kunskap om samhället mer generellt. Genom den metodik SvIFF använder i genomförandet av projektet kommer deras känsla av inkludering i samhället att öka och deras engagemang och egenmakt att stärkas.