23-043-S29 - Mentor Care II

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S29
Projektägare organisationsnummer:
8025059208
Projektägare:
NEMA PROBLEMA
Namn:
Mentor Care II
Startdatum:
2023-10-02
Slutdatum:
2024-03-29
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
20
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S29

Utlandsfödda personer i Sverige har en väsentligt lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda svenskar. Detta leder till sämre möjligheter för dem att integreras i samhället. För att adressera denna utmaning arbetar Nema Problema med integrationsåtgärder som främjar etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

Inom ramen för projektet Mentor Care II inlåts ukrainare under massflyktsdirektivet i ett mentorprogram där de matchas med en mentor som har längre erfarenhet av att arbeta i Sverige. Genom månatliga träffar får adepten stöd på sin väg mot arbetsmarknaden. Programmet inkluderar även digitala verktyg och gruppaktiviteter för nätverkande och kompetensutveckling. Deltagarna får också synas av en pool av rekryteringsbolag som kan fungera som en direkt länk till arbetsmarknaden.

Projektet är integrerat med jämställdhetsperspektiv och inkluderar strategier för att sprida kunskap och metodutveckling för målgruppens väg mot anställning till relevanta aktörer.

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för ukrainare under massflyktsdirektivet att integreras i samhället genom ökad sysselsättning och ökat socialt nätverk.