23-043-S27 - Fast-Care Samhällsverkstad

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S27
Projektägare organisationsnummer:
5563648160
Projektägare:
Urkraft ASF AB
Namn:
Fast-Care Samhällsverkstad
Startdatum:
2023-10-02
Slutdatum:
2024-03-29
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
93162
Stödmottagare ort:
SKELLEFTEÅ
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
15
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S27

Målgruppen i projektet är kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktingdirektiv till följd av kriget i Ukraina. I ett CARE projekt med medel från ESF har vi arbetat med målgruppen för att stötta dom till samhällsinformation och arbete. VI har genomfört insatser inom dessa områden under 2022/23. Projektet har varit väldigt lyckat och vi vill nu fortsätta arbetet med stöd av denna utlysning..
Syftet med projektet är att genom olika aktiviteter och insatser erbjuda målgruppen kunskaper om det svenska samhället, den svenska arbetsmarknaden, utbildningsvägar, det svenska språket och jämställdhet. Målet är att korta ner tiden att komma in på den svenska arbetsmarknaden och integreras i det svenska samhället så att tiden i Sverige blir mer meningsfull.