23-043-S26 - Coachprojektet, Fast Care

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S26
Projektägare organisationsnummer:
2120001991
Projektägare:
KARLSKOGA KOMMUN
Namn:
Coachprojektet, Fast Care
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
69183
Stödmottagare ort:
KARLSKOGA
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
36
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S26

Målet med projektet "Coachprojektet", är att ta vara på den stora potential som finns bland massflyktingarnas arbetslivserfarenhet och kunskaper. Massflyktingarna i Degerfors och Karlskoga kommun kommer starta sina SFI-studier från och med hösten 2023. Massflyktingar saknar rätt till Arbetsförmedlingens etableringsprogram och men har nu fått rätten till SFI-studier. Projektet kommer kartlägga vilka erfarenheter massflyktingarna har för att sedan kunna coacha dem rätt. Coacherna kommer finnas som stöd och motivera massflyktingarna i deras studier för att sedan matcha dem mot praktikplatser och arbete hos civilsamhället och näringslivets aktörer i samverkan med Lotsprojektet och Stadsmissionens råd och stöd.

Coachprojektet ska genom coacharbetet finnas som stöd och motivation under SFI studierna och matcha studenterna till en praktikplats.
Förväntade effekter hos målgruppen är:
- Ökad känsla av sammanhang och mening (KASAM)
- Ökad förståelse av samhällssystemet och kunskap om möjligheter i samhället
- Utvecklad språkkompetens i svenska
- Stegförflyttning mot arbete eller vidare studier.