23-043-S25 - Ukraine Competence Program (UCP) 2.0

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S25
Projektägare organisationsnummer:
5564955903
Projektägare:
ELVIRA Kunskapsutveckling AB
Namn:
Ukraine Competence Program (UCP) 2.0
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
300
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S25

Under den relativt korta tid som de ukrainska flyktingarna har befunnit sig i Sverige har många personer börjat arbeta och även orientera sig i samhället. Delar av den ukrainska flyktinggruppen har dock fortsatta utmaningar att etablera sig på såväl den svenska arbetsmarknaden som i samhället.

ELVIRA Kunskapsutveckling vill bidra till att stärka gruppens ställning på arbetsmarknaden samt öka möjligheterna att vara aktiva samhällsaktörer. Projektet har därför fokus på individuellt anpassade deltagaraktiviteter och ett nära samarbete med företag.

Stegförflyttningar mot arbete/studier genom:
- Arbetsmarknadsinriktade kurser och aktiviteter
- Individuella karriärvägledande och matchande insatser
- I samarbete med företag/organisationer etablera kontaktytor för ömsesidigt nätverkande

För större delaktighet i samhällslivet genom:
- Samhällsorienterande kurser och aktiviteter
- Sociala, kulturella och hälsofrämjande insatser

Målet är att deltagarna efter projektet har större möjligheter till etablering inom arbetsmarknad och studier samt att vara delaktig i det svenska samhället.