23-043-S19 - Fast Care Ukraina-Lund

Diarienummer:
23-043-S19
Namn:
Fast Care Ukraina-Lund
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001132
Projektägare:
LUNDS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
22100
Stödmottagare ort:
LUND
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
80
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Syftet med Fast Care Ukraina-Lund är att stödja ukrainare i att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Särskilt grupperna ensamstående kvinnor med barn samt personer med funktionsnedsättningar, där en stor andel är döva, har stora utmaningar att få fotfäste på arbetsmarknaden. Projektet syftar till att förbättra anställningsmöjligheter för hela målgruppen genom att erbjuda skräddarsytt stöd enligt Supported Employment metoden (SE). Erfarenheterna från det framgångsrika arbetet med projektet Care Ukraina-Lund, särskilt när det gäller att matcha rätt person till rätt jobb, kommer att ligga som grund för det kommande projektet Fast Care.
Genom samarbeten med olika arbetsgivare kommer projektet att underlätta för deltagarna att skapa professionella nätverk inom olika branscher. Projektet ska arbeta för ökad jämställdhet, tillgänglighet och inkludering på arbetsmarknaden och erbjuda stöd till alla deltagare oavsett kön, funktionsnedsättning eller annan diskrimineringsgrund.

Projekt Fast Care Ukraina-Lund vill medverka till att fler personer i målgruppen upplever de positiva effekter som kan medföljas av att få ett arbete: Ekonomisk självständighet, en känsla av tillhörighet och meningsfullhet, utvidgat socialt nätverk, etablerade vardagsrutiner och en integrerad roll i samhället.