23-043-S11 - UCare2KFUM

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S11
Projektägare organisationsnummer:
8020060169
Projektägare:
KFUM DISTRIKT ÖST
Namn:
UCare2KFUM
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
100
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S11

KFUM Distrikt Öst presenterar härmed en stark anledning till varför vi bör beviljas Fast-careprojektet, en förlängning och förstärkning av det framgångsrika Careprojektet.

Från första stund har vårt arbete inom Careprojektet visat att vi besitter den sällsynta kombinationen av passion, kunskap och engagemang för att erbjuda verklig hjälp till de utsatta flyktingar från Ukraina som söker en trygg hamn i Sverige. Varje individ som kommer in i vårt program blir en del av en större gemenskap som inte bara strävar efter att integrera dem på arbetsmarknaden utan också ge dem känslan av att höra hemma.

Ett av våra mest framträdande kännetecken är vår förmåga att erbjuda helhetslösningar för varje individ. Vårt projekt tar inte bara hänsyn till den enskildes arbetsbehov, utan också hela familjens situation. Vi vet att för en person att kunna fokusera på sin yrkesutveckling, måste familjens behov också vara uppfyllda. Därför har vi introducerat inslag som barnpassning och andra familjevänliga aktiviteter i samarbete med KFUM Central. Vårt erbjudande av spontanidrott och andra fritidsaktiviteter visar att vi ser bortom arbetsmarknadsintegrationen, och strävar efter att erbjuda en fullständig livserfarenhet.

Men vår unikhet sträcker sig bortom de tjänster vi erbjuder. Vårt team är vår största styrka. Många av våra anställda är inte bara passionerade för sitt arbete; de har också personliga band till flyktinggemenskapen. Två av våra anställda är själva flyktingar från Ukraina. Den empati och förståelse de tillför projektet kan inte mätas i pengar eller resurser. De förstår och känner de utmaningar våra deltagare står inför, vilket gör vårt stöd ännu mer meningsfullt och effektivt.

Med detta som grund är vi redan positionerade för framgång. Vårt samarbete med KFUM Central och House of Ukraine ger oss direkt tillgång till nätverk och resurser som gör vårt arbete ännu mer effektivt. Vi har allt på plats: lokaler, utrustning, personliga resurser och framför allt, en beprövad metodik. Fast-careprojektet kommer inte att vara en start från grunden utan en kontinuerlig och förstärkt insats från där vi redan har etablerat en solid grund.

När det gäller finansiering är vi både förberedda och flexibla. Med en kostnad per deltagare på 31 647 kr förstår vi betydelsen av varje krona och är beredda att sätta våra egna resurser i spel om det behövs. KFUM Distrikt Östs starka ekonomiska ställning tillsammans med vår vilja att verkligen göra en skillnad ger oss förmågan att hantera eventuella ekonomiska utmaningar som kan uppstå.

Sammanfattningsvis är KFUM Distrikt Öst inte bara välpositionerade för att fortsätta Fast-careprojektet; vi brinner för det. Med en beprövad track record, resurser på plats och en genuin passion för att hjälpa, är vi inte bara redo, vi är mer än kapabla. Vi är djupt ödmjuka inför den uppgift som ligger framför oss men också bestämda i vår tro på att vi kan göra en meningsfull skillnad i dessa människors liv. Vi hoppas och tror att vår ansökan kommer att ses som den genuina och kraftfulla förpliktelse det verkligen är.