23-043-S08 - Fast Care HERO Boden

Diarienummer:
23-043-S08
Namn:
Fast Care HERO Boden
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002767
Projektägare:
BODENS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
96186
Stödmottagare ort:
BODEN
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
140
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Bodens kommun har tagit tillvara på de ukrainska medborgarnas erfarenheter och kompetenser, samtidigt som både privata och offentliga arbetsgivare fått tillgång till arbetskraft. Kunskaper i yrkessvenska, engelska, arbetsliv och arbetsmiljö har ökat.
Detta har resulterat i att personer som omfattas av massflyktsdirektivet kommit i egenförsörjning trivs och känner sig inkluderad i samhället.