23-043-S06 - Mötesplats Framtid 3

Diarienummer:
23-043-S06
Namn:
Mötesplats Framtid 3
Startdatum:
2023-10-02
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024029715
Projektägare:
FÖRENINGEN FRAMTIDSTÅGET
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
360
Insats av strategisk betydelse:
Nej

En betydande andel av ukrainska flyktingar i Sverige möter idag språkbarriärer, saknar stöd för att nå sysselssättning, och har ett begränsat utbud av vuxenutbildning. Dessa utmaningar hindrar deras integration i det svenska samhället, vilket leder till social isolering och underutnyttjande av deras kompetens och potential.

Mötesplats Framtid 3 har som mål att vara ett inkluderande utbildningscenter som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap genom att erbjuda en bredd av språkkurser, yrkesutbildningar, arbetsmarknadsstöd och psykologiskt samtalsstöd.

Med en öppen verksamhet från morgon till kväll, vardag som helg, vill projektet med hög tillgänglighet skapa en trygg, inkluderande och socialt aktiverande atmosfär. Där skyddssökande oavsett bakgrund och förkunskaper kan ta del av ett holistiskt program.

De praktiska utbildningarna är främst inom IT / tech och det digitala området. Här erbjuds kurser inom programmering, design och marknadsföring. Även grundläggande datorutbildning / MS Office för dem som har behov av grundkunskaper. Här är fokus på framtidens arbete och den digitala världens möjligheter, med utgångspunkt i de stora kompetensbrister som finns i både i Sverige och Europa.

I kombination med detta erbjuds mer traditionellt praktiska yrken inom skönhetsvård med grundkurser i frisöryrket, manikyr samt ögonbrynsstyling. Lättillgänglig utbildning som kan ge snabba vägar till självförsörjning.

Detta kompletteras med samtalsstöd på både individ och gruppnivå som bidrar till att stärka den psykologiska resiliensen och minskar riskerna för exploatering.

Mer än hälften av lärarna och aktivitetsansvariga är själva ur målgruppen, därav finns en god representation och inkludering i både planering, genomförande och utveckling av projektet.

Projektet syftar till att stärka ukrainska flyktingar genom att bryta språkbarriärer, möjliggöra framtiden genom kompetensutveckling och främja social integration. Genom att ge riktat sysselsättningsstöd och tillgång till utbildning och kompetensutveckling får skyddssökande förbättrade förutsättningar för att säkra en fortsatt hållbar sysselsättning i Sverige.