23-043-S05 - Fast Care Match Direkt

Diarienummer:
23-043-S05
Namn:
Fast Care Match Direkt
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5567174817
Projektägare:
Merit utbildning Malmö AB
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
21365
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
580
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Fast Care Match Direkt är ett projekt med som riktar sig till personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina. Syftet är att möta målgruppens behov av att kunna börja arbeta eller studera. Målgruppen saknar tillgång till många av de insatser som andra nyanlända har för att kunna etablera sig i Sverige. Till exempel kan de inte ta del av Arbetsförmedlingens upphandlade arbetsförmedlingstjänster och kommunernas arbetsmarknadspolitiska program.

Fast Care Match Direkt erbjuder tydliga matchningsalternativ med direktmatchning eller yrkespaket - Karriärplanering, Match Direkt, Yrkespaket Bristyrken och Yrkespaket Akademiker. Parallellt med yrkespaketen kommer deltagarna erbjudas praktiskt stöd för livet i Sverige på ukrainska och olika forum, både fysiska och digitala, för att utbyta tankar och erfarenheter och skapa social delaktighet.

Projektet planeras att genomföras med start i oktober 2023 och avslut i mars 2024. Vi kommer att erbjuda insatsen i huvudsak på plats. Under projektperioden vill vi nå ut till 580 ukrainare. Aktiviteterna kommer att genomföras i samarbete med arbetsgivare, utbildningsanordnare, föreningar, frivilligorganisationer, församlingar, kommunala verksamheter och Arbetsförmedlingen

Exempel på innehåll:
• Information om arbetslivet i Sverige
• Söka jobb i Sverige, cv och ansökningshandlingar
• Kortare yrkesutbildningar
• Kontakt med arbetsgivare, praktik, trainee
• Yrkessvenska
• Kartläggning av yrkes- och utbildningserfarenheter - med validering, yrkesprövning
• Karriärplanering
• Studie- och yrkesvägledning, matchning
• Samhällsorientering