23-043-S02 - Fast Care Köping-Ukraina

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S02
Projektägare organisationsnummer:
2120002114
Projektägare:
KÖPINGS KOMMUN
Namn:
Fast Care Köping-Ukraina
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
73132
Stödmottagare ort:
KÖPING
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
108
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S02

Köpings kommun beviljades i januari 2023 medel för att bedriva Care 2 projekt för de vuxna individer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Vid ansökan om Care 2 vistades 150 personer i Köping som tillhörde målgruppen. 6 månader senare har antalet ökat och 170 individer vistas nu i Köping som massflyktingar.

Intentionen med Fast Care Köping-Ukraina är att fortsätta det arbete som påbörjades under Care 2 Köping-Ukraina med att ge individerna från Ukraina den kunskapsbas de behöver för att kunna ta sig till nästa steg i systemet. Utan stöttning kring yrken och information om arbetsmarknad och studier samt hur det svenska systemet fungerar hamnar dessa individer i underläge både gentemot sina barn och gentemot andra arbetssökande i Sverige. Denna ojämlikhet vill vi kunna motverka med insatserna i projektet. Den del av målgruppen som har medicinsk akademisk utbildning kommer att fortsätta delta i Köpings utbildning som heter SFA. Vi kommer att ha ukrainsk/rysktalande projektpersonal som kan fungera som en bro mellan det svenska samhället och de nyanlända. Projektperioden kommer att vara från 2023-10-01 till 2024-03-31.