23-040-S06 - Förstudie Gröna Rum ASF Mitt

Diarienummer:
23-040-S06
Namn:
Förstudie Gröna Rum ASF Mitt
Startdatum:
2024-01-01
Slutdatum:
2024-06-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8750006150
Projektägare:
MEDBORGARSKOLAN VÄRMLAND-ÖREBRO LÄN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
65340
Stödmottagare ort:
KARLSTAD
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Medborgarskolan Region Mitt ansöker, på inrådan av ESF-rådet, om medel för att genomföra en förstudie som underlag till en större ESF-ansökan framöver. Medborgarskolan önskar vidareutveckla verksamheten Gröna Rum ASF Ekeby lokaliserad i Uppsala till fler orter i Östra Mellansverige. Gröna Rum vänder sig till långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor som visat låg språkprogression hos SFI. Målgruppen definieras som extra utsatt på arbetsmarknaden. Trots detta är målgruppen prioriteras inte i upphandlade arbetsmarknadsåtgärder. Ansvaret landar därmed hos kommunerna som efterfrågar assistans från civilsamhället. För att kunna göra detta krävs en omvärldsbevakning och förankring av samarbeten med lokala nyckelaktörer.