23-040-S03 - C-sam en förstudie om samverkan

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-040-S03
Projektägare organisationsnummer:
2220002485
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET CENTRALA ÖSTERGÖTLAND
Namn:
C-sam en förstudie om samverkan
Startdatum:
2024-01-01
Slutdatum:
2024-09-30
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
58220
Stödmottagare ort:
LINKÖPING
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-040-S03

Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) delar den bild som beskrivs i utlysningen 23-040 och ansöker om stöd till att genomföra en förstudie i syfte att bidra till utlysningens målsättning. Genom att utforska hur medlemmarna i ett samordningsförbund ytterligare kan bidra till förståelsen för samverkan och hur vi tillsammans når en mer välfungerande välfärd där kompetensförsörjning och livslångt lärande samt social hållbarhet är avgörande och självklara byggstenar.

Idén är att bygga vidare på de erfarenheter som gjorts i projekten Samordningsbron och Insteget genom en fördjupad analys om en överenskommelse för samverkan i ordinarie verksamhet (C-sam). Tillsammans tar medlemmarna steget vidare i sin strävan att stärka de som redan har en anställning samt att fler ska få chans till egen försörjning. Ett bidrag till ett mer inkluderande samhälle.