23-038-S01 - Framtidens kompetens

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-038-S01
Projektägare organisationsnummer:
5590865290
Projektägare:
Tillväxt Landskrona AB
Namn:
Framtidens kompetens
Startdatum:
2024-01-01
Slutdatum:
2026-12-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1523
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-038-S01

Tillväxt Landskrona AB söker genom detta projekt, medel för att möjliggöra för privata arbetsgivare och en kommunal avdelning i Landskrona att stärka medarbetarnas kompetens och därmed företagens konkurrenskraft.

Projektet är utformat så att innan ansökan skickats in har en övergripande behovskartläggning gjorts där företagens utmaningar och behov kartlagts. I samband med projektstart kommer denna kartläggning att i uppstartsfasen uppdateras och specificeras mer i detalj genom att Tillväxt Landskrona bistår arbetsgivarna med en kartläggning av medarbetarnas specifika kompetensutvecklingsbehov. Denna kartläggning i sig kommer att bidra till att synliggöra utvecklingspotential hos både den enskilde och för företaget. I ett samarbete med arbetsgivarna kommer kartläggningen att analyseras med mål att hitta gemensamma nämnare inom det enskilda företaget men också med andra deltagande företag. Efter uppstartsfasen erbjuds företagens medarbetare att delta i utbildningar och fortbildningar som matchar de utbildningsbehov som framkommit i behovskartläggningen, inom exempelvis digitalisering, teknikomvandling och hållbarhet.
Genom detta arbete stärks den enskilde på arbetsmarknaden genom ökad kompetens och motivation, företagen stärks i sin helhet då majoriteten av medarbetarnas kompetens stärks. Vi ser också att företagen kan ge kraft och inspiration till varandra genom de gemensamma utbildningar som kommer att bedrivas. Arbetsgivarna har alla en gemensam drivkraft i att vilja utvecklas vilket möjliggörs genom detta arbete.
I arbetet under projektets gång finns också möjlighet att på ett strukturerat sätt motivera arbetsgivarna kring att arbeta med tydligt med de horisontella principerna, att bredda sin kompetensbas och arbeta för att varje medarbetares förmåga skall utvecklas.