23-037-S08 - Emic - självkännedom för valkompetens

Diarienummer:
23-037-S08
Namn:
Emic - självkännedom för valkompetens
Startdatum:
2024-02-01
Slutdatum:
2026-04-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001090
Projektägare:
SJÖBO KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
27580
Stödmottagare ort:
SJÖBO
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
100
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Idag finns utmaningar för personer som långvarigt erhållit försörjningsstöd, inte minst att bryta utanförskapet, nå egen försörjning och bättre mående. Bland personer med långvarigt försörjningsstöd finns många som är svårmotiverade eller som har låg tilltro till den egna förmågan. För att nå och motivera denna grupp krävs helhetsåtgärder för att de ska kunna komma framåt i sin väg till självförsörjning. Forskning visar att det inte räcker med enstaka insatser. I projektet inkluderar man även en målgrupp till – unga som tillhör det kommunala aktivitetsansvaret.

Helhetsåtgärderna i projektet är en palett av olika moduler som anpassas efter varje deltagare, med fokus på prova på-arbete och prova på-studier. De individanpassade modulpaketet ska bygga deltagarens motivation och tro på en självständig framtid. Inbringa förmågan att kunna se sambandet mellan självkännedom och valalternativen (utbildning, yrken), att kunna fatta beslut och genomföra besluten (välja utbildning, söka jobb). Vägledningen kommer att hjälpa individen att utveckla sin självständighet och kunna ta ansvar för sin egen utveckling.

Genom att införa prova på-studier och prova på-arbete med kompletterande insatser skapar vi inte bara förutsättningar och bidrar till ett mer socialt och ekonomiskt hållbar framtid för dessa målgrupper, utan även för kommunen Sjöbo. Projektarbetet utgår från ett antal evidensbaserade metoder.

Sjöbos alldeles särskilda problematik och särprägel är en betydelsefull utgångspunkt för projektet. Långlivat negativt rykte (rasism framförallt), högt ohälsotal och låg vilja till högre utbildning särpräglar Sjöbo.

Utöver det belyses arbetsgivarperspektivet med att initiera reserverade upphandlingar för att stödja integration av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.