23-036-S03 - Förstudie Närvaroteam

Diarienummer:
23-036-S03
Namn:
Förstudie Närvaroteam
Startdatum:
2024-01-08
Slutdatum:
2024-06-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001033
Projektägare:
VELLINGE KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
23581
Stödmottagare ort:
VELLINGE
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Förstudien syftar till att undersöka hur kommunen kan arbeta mot problematisk skolfrånvaro. I Vellinge kommun har skolfrånvaron ökat över tid samtidigt som individernas problematik har blivit mer komplex med inslag av psykisk ohälsa och stor påverkan på familjesystemet. De insatser och åtgärder som skolorna kan erbjuda eleverna är sällan tillräckliga för att lösa den komplexa problematiken vilket belyser vikten och behovet av en välfungerande samverkan med övriga aktörer som exempelvis socialtjänsten och regionens psykiatri. Genom förstudien är vår förhoppning att kommunen kan finna arbetsmetoder för att öka närvaron och komma fram till vilka kompetenshöjande insatser som behövs för att möta målgruppens behov samt personalens arbete med de horisontella principerna.