23-034-S01 - Mind the Gap-från enhetssyn till helhetsperspektiv

Diarienummer:
23-034-S01
Namn:
Mind the Gap-från enhetssyn till helhetsperspektiv
Startdatum:
2024-03-01
Slutdatum:
2027-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002395
Projektägare:
TIMRÅ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
86182
Stödmottagare ort:
TIMRÅ
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Mellersta Norrlands utmaningar för både offentlig och privat sektor har succesivt ökat i takt med minskande befolkningsunderlag och färre individer i arbetsför ålder, ett stigande antal äldre invånare och att många unga flyttar ifrån regionen. Omsorgen och välfärden blir svårare att klara av och listan på bristyrken har blivit längre. Utmaningarna med att få och behålla arbetskraft växer i takt med att konkurrenskraften ökar samtidigt som det blir det allt svårare att upprätthålla, och öka, den kompetensnivå som behövs för att följa med i samhällsutvecklingen.

Vi behöver tillvarata all arbetskraft i arbetsför ålder som finns tillgänglig i kommunen, utifrån individens förutsättningar, för att tillgodose nuvarande och kommande efterfrågan samtidigt som vi ökar tillgänglighet, jämställdhet och mångfald.

Det projekt vi vill genomföra ska förstärka och utveckla den organisatoriska samverkan och organiseringen i kommunen genom skapandet av innovativa metoder och tillvägagångssätt som förbättrar strukturerna kring kompetensförsörjning och kunskapsutveckling; ett arbetssätt för vår kommunorganisation, våra företagare och de kommuninvånare som idag står utanför arbetsmarknaden för att bygga ett starkare Timrå.