23-033-S01 - Tryggad välfärd under samhällsomvandling

Diarienummer:
23-033-S01
Namn:
Tryggad välfärd under samhällsomvandling
Startdatum:
2024-02-01
Slutdatum:
2027-01-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002403
Projektägare:
HÄRNÖSANDS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
87180
Stödmottagare ort:
HÄRNÖSAND
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1324
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Härnösands och Timrå kommuner står liksom övriga kommuner inför mycket stora utmaningar vad gäller sin kompetensförsörjning. Det råder idag en samhällsparadox där de som arbetar blir utbrända medan de som står utanför arbetsmarknaden mår dåligt och hamnar i utanförskap. Det finns därmed ett stort behov av att rekrytera ytterligare personal med rätt kompetens inom såväl barnomsorg som vård och omsorg.

Samtidigt har Härnösands kommun den högsta arbetslösheten i Västernorrlands län. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var andelen inskrivna arbetslösa i kommunen 8,5 % jämfört med 5,8 % i länet som helhet i juli 2023. Andelen inskrivna arbetslösa kvinnor var 8,6 % och andelen inskrivna arbetslösa män 8,4 %, dvs. ungefär på samma nivå. Bland inskrivna arbetslösa utrikesfödda var arbetslösheten samma månad ännu högre 24,1 % jämfört med 17,7 % i länet som helhet.

Motsvarande statistik i Timrå kommun visar att andelen inskrivna arbetslösa i kommunen var 6,2 % jämfört med 5,8 % i länet som helhet i juli 2023. Andelen inskrivna arbetslösa kvinnor var 6,3 % och andelen inskrivna arbetslösa män 6,1 %, dvs. ungefär på samma nivå. Bland inskrivna arbetslösa utrikesfödda var arbetslösheten samma månad ännu högre 18,4 % jämfört med 17,7 % i länet som helhet.

Under covid-19 pandemin uppstod ett akut stort behov av nya medarbetare inom vård och omsorg liksom barnomsorg samtidigt som de arbetssökande som fanns tillgängliga inte alltid uppfyllde kompetenskraven. Detta medförde att medarbetare ibland anställdes som saknade utbildning, hade felaktig utbildning eller otillräckliga kunskaper i det svenska språket.

Dessa medarbetare behöver således kompetensutvecklas både vad gäller yrkeskunskaper och kunskaper i det svenska språket. Vissa har för låg eller felaktig kompetens alternativt är för språksvaga för att egentligen motsvara kommunens kompetenskrav. Detta leder till kvalitetsbrister som behöver åtgärdas. Rätt kompetens och goda kunskaper i det svenska språket är viktigt i arbete med barn, äldre och personer med funktionsnedsättning för att skapa trygghet och patientsäkerhet. Medarbetarna besitter emellertid kompetens att tala med utrikesfödda barn och brukare på deras eget språk, vilket är efterfrågat som en följd av den ökade mångfalden i det svenska samhället. Det är därför av vikt att stärka dessa medarbetares kompetens så att de kan arbeta kvar inom kommunen och bli långsiktig fast personal samt öka kontinuiteten.

Härnösands och Timrå kommuner behöver därför utveckla, testa och kvalitetssäkra en modell för att kompetensutveckla och bibehålla sina anställda i kommunens verksamhet, därigenom säkra kommunens kompetensförsörjning samt trygga en kvalitativ samhällsservice för medborgarna. Detta vill vi göra genom att kompetenshöja medarbetare som idag saknar tillräcklig kompetens och/eller språk för att arbeta inom vård- och omsorg, funktionsstöd eller förskola för att kunna behålla dem som anställda samt öka deras sysselsättningsgrader. Projektet kommer därför att arbeta fram kortare utbildningsvägar till vårdbiträde, undersköterska och barnskötare, där språkutveckling och yrkesutbildning kombineras och utgår ifrån de anställdas individuella behov och förutsättningar.

Då målgruppen ofta har provat att studera på SFI tidigare men fastnat i sin språkutveckling eller inte klarat av yrkesstudier tidigare kommer projektet att använda sig av individanpassade alternativa lärsätt med mer praktiska lärmetoder, anpassat studietempo, mindre grupper och ökat stöd av yrkes- och språkhandledare. En kartläggning av medarbetarnas behov av tillgänglighet kommer också att göras vid inskrivning i projektet.