23-031-S03 - MISAM

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-031-S03
Projektägare organisationsnummer:
2120002429
Projektägare:
KRAMFORS KOMMUN
Namn:
MISAM
Startdatum:
2024-02-01
Slutdatum:
2025-12-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
87280
Stödmottagare ort:
KRAMFORS
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
70
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-031-S03

Projekt MISAM (Motiverande insatser för studier, arbete och mående) är ett projekt som riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 14-29 år som varken studerar eller arbetar. Målet är att öka förutsättningarna för unga som varken arbetar eller studerar att effektivt och hållbart återuppta sina studier, komma till studier eller arbete. Målet för deltagarna är att bryta utanförskap och att ledas in i ett sammanhang där olika insatser, utbildningsinslag, kompetensutveckling, praktik med mera stegvis leder fram till personlig utveckling, stärkt självkänsla, bättre mående och att få känna tillit och hopp om framtiden. Projektet utgår från att människor kan och vill vara en del av samhället och att det är viktigt för alla att få känna känsla av sammanhang. MISAM är en arena som innehåller aktiviteter samt insatser som skall stärka deltagarens förmågor och därigenom förutsättningar att gå vidare till studier eller arbete. Verksamhetens process utgår från deltagarnas förutsättningar, önskemål, drivkrafter och mål. Deltagarna ska bli sedda och få känna att man tror på deras förmågor samt att de får uppleva sina framsteg och känna tilltro till att ta nya steg mot studier eller arbete. Jämställdhet, icke diskriminering och tillgänglighet är den grund som projektets insatser utgår från.