23-026-S31 - 4uvas Innovativ Samverkan

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-026-S31
Projektägare organisationsnummer:
8020111582
Projektägare:
STIFTELSEN FRYSHUSET
Namn:
4uvas Innovativ Samverkan
Startdatum:
2023-12-01
Slutdatum:
2025-05-31
Unionens medfinansieringsgrad:
95%
Programområde:
E
Specifikt mål:
E1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
12006
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
127
Antal deltagare:
30
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-026-S31

Under åren 2021 och 2022 har Fryshuset genom projektet 4uvas lyssnat in ungas egna röster i två olika rapporter. Utifrån målgruppens egna åsikter och behov processleddes flera workshopar med ett femtiotal olika representanter från olika sektorer som utmynnade i en samverkansmodell. Modellen ska säkerställa att en ung individ som varken arbetar eller studerar erbjuds tillgång till en stödperson och inte hamnar mellan stolarna hos olika aktörer.

Med detta som utgångspunkt syftar "4uvas Innovativ Samverkan" till att testa och vidareutveckla denna modell tillsammans med vår samverkanspartner Nybro kommun och våra samarbetsparter Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Kalmar län, Samordningsförbundet Kalmar Län och Forskare Frida Jonsson, Umeå Universitet. Genom att mäta resultaten av vårt projekt med hjälp av BIP-metoden kan vi kartlägga vad som fungerar för att sedan skala upp modellen och fortsätta sprida den nationellt.

Projektet "4uvas Innovativ Samverkan" är socialt i sitt mål. Vi vill vi öka människors välmående, inkludering och egenmakt. Det är även socialt i sitt medel, på så vis att det kommer utvecklas genom kollektiva processer, med nya strukturer och relationer. Det är en nytänkande typ av samverkan mellan olika samhällssektorer.