23-023-S08 - Nya Samverkansstrukturer för hållbar arbetsmarknad

Diarienummer:
23-023-S08
Namn:
Nya Samverkansstrukturer för hållbar arbetsmarknad
Startdatum:
2023-12-01
Slutdatum:
2024-10-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021002114
Projektägare:
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Sammanfattningsvis kommer offentlig och idéburen sektorn genom förstudien att utforska och främja nytänkande samverkan. "För att konkret samverkan ska bli möjlig behövs flera nya verktyg så att samverkan sker på anpassade villkor".

Förstudien avser att skapa en bredare förståelse för respektive aktörs förutsättningar och möjligheter att samverka i en kontext med omvärlds- och lagstyrda förändringar. Befintliga samverkansstrukturer behöver anpassas till de nya utmaningarna.

Förstudiens utforskande angreppssätt ska främja ett nytänkande hos medverkande samverkansaktörer, och på sikt bidra till en mer hållbar arbetsmarknad där horisontella principer är en grundläggande pelare.

Inom ramen för nytänkandet förhåller sig förstudien till ett helhetsperspektiv avseende medverkande aktörers roller, ansvar, kultur och förmågor och hur detta kan appliceras på metoder, modeller, finansieringsformer och kunskapsspridning.