information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

23-023-S08 - Nya Samverkansstrukturer för hållbar arbetsmarknad

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-023-S08
Projektägare organisationsnummer:
2021002114
Projektägare:
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Namn:
Nya Samverkansstrukturer för hållbar arbetsmarknad
Startdatum:
2023-12-01
Slutdatum:
2024-10-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-023-S08

Sammanfattningsvis kommer offentlig och idéburen sektorn genom förstudien att utforska och främja nytänkande samverkan. "För att konkret samverkan ska bli möjlig behövs flera nya verktyg så att samverkan sker på anpassade villkor".

Förstudien avser att skapa en bredare förståelse för respektive aktörs förutsättningar och möjligheter att samverka i en kontext med omvärlds- och lagstyrda förändringar. Befintliga samverkansstrukturer behöver anpassas till de nya utmaningarna.

Förstudiens utforskande angreppssätt ska främja ett nytänkande hos medverkande samverkansaktörer, och på sikt bidra till en mer hållbar arbetsmarknad där horisontella principer är en grundläggande pelare.

Inom ramen för nytänkandet förhåller sig förstudien till ett helhetsperspektiv avseende medverkande aktörers roller, ansvar, kultur och förmågor och hur detta kan appliceras på metoder, modeller, finansieringsformer och kunskapsspridning.