23-023-S03 - NNS förstudie om samverkan 2023/24

Diarienummer:
23-023-S03
Namn:
NNS förstudie om samverkan 2023/24
Startdatum:
2023-10-02
Slutdatum:
2024-10-01
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024202502
Projektägare:
NATIONELLA NÄTVERKET FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND, NN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
61188
Stödmottagare ort:
NYKÖPING
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) delar den bild som beskrivs i utlysningen 23-023 och ansöker om stöd till att genomföra en förstudie i syfte att bidra till utlysningens målsättning. Genom att utforska hur lagen om finansiell samordning och Samordningsförbunden i landet ytterligare kan bidra till förståelsen för samverkan och hur vi tillsammans når en mer välfungerande välfärd där kompetensförsörjning och livslångt lärande samt social hållbarhet är avgörande och självklara byggstenar.