23-021-S03 - Min framtid

Diarienummer:
23-021-S03
Namn:
Min framtid
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8020111582
Projektägare:
STIFTELSEN FRYSHUSET
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
12006
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
40
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Unga har olika förutsättningar att göra aktiva gymnasieval grundade på kunskap om arbetsmarknaden och egna personliga intressen och drivkrafter. Många unga väljer i stället utifrån omedvetna faktorer såsom socioekonomiskt arv, segregation och genusroller samtidigt som avsaknaden av arbetsmarknadskunskap gör att många saknar förståelsen för de konsekvenser som gymnasievalet leder till. Genom att välja utbildning utifrån normer och förväntningar ökar risken att unga inte fullföljer sin gymnasieutbildning vilket vidare leder till en fortsatt segregerad arbetsmarknad, både socioekonomiskt och genusrelaterat. För att bryta socioekonomiska arv, segregation och genusnormativa val behövs tidiga insatser som ger förutsättningar för unga att inhämta kunskap om arbetsmarknaden samt utforska och förstå sina personliga intressen och drivkrafter. I projektet kommer Fryshuset tillsammans med CIS Kalmar AB att arbeta med att förbättra övergången från grundskolan till gymnasiet genom kontinuerliga reflektiva samtal, normkritiska och självstärkande övningar och workshops som ska bidra till mer jämlika förutsättningar för unga att göra välgrundade gymnasieval baserat på kunskap om sig själva, sina drivkrafter och intressen samt kunskap om arbetsmarknaden. I förlängningen är syftet att fler unga ska slutför sina gymnasiestudier och på sikt öka förutsättningarna för alla unga att etablera ett hållbart arbetsliv som går i linje med deras egna preferenser, intressen och behov.