information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

23-018-S01 - Onward ESF+

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-018-S01
Projektägare organisationsnummer:
2021002114
Projektägare:
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Namn:
Onward ESF+
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2025-12-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
B
Specifikt mål:
B1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
50000
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-018-S01

Europeiska socialfonden ESF+, programområde B, tillhandahåller insatser till individer inskrivna på Arbetsförmedlingen som är långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av rustande och matchande insatser för att öka övergångarna till arbete och studier.

Arbetsförmedlingen vill med projektet Onward ESF+ bidra till att stärka övergångarna till arbete och studier. Projektets insatser tillhandahålls via fristående aktörer i form av upphandlade tjänster och bidrar till att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet. Projektet ska rikta insatser till individer inskrivna på Arbetsförmedlingen som är långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av rustande och matchande insatser. Målgruppen är arbetslösa kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, exempelvis långtidsarbetslösa, unga, nyanlända, individer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller individer som är sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete. Insatserna förväntas leda till att fler individer får stöd för att möta arbetsmarknadens behov.