information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

23-017-S05 - Kvalificerade kontaktpersoner

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-017-S05
Projektägare organisationsnummer:
2120000159
Projektägare:
SÖDERTÄLJE KOMMUN
Namn:
Kvalificerade kontaktpersoner
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2026-09-30
Unionens medfinansieringsgrad:
90%
Programområde:
C
Specifikt mål:
C1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Ja
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
15189
Stödmottagare ort:
SÖDERTÄLJE
Interventionstyp:
163
Antal deltagare:
120
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-017-S05

Projektet kvalificerade kontaktpersoner avser att vända sig till 120 barn och ungdomar 8-15 år som bor i de särskilt utsatta områdena i Södertälje.
Projektet planerar startas 2023-11-01 och fortgå under 3 år.
Kontaktpersonerna ska hjälpa och lotsa ungdomarna till positiva aktiviteter och nätverk för att stärka friskfaktorer.
Målsättningen är att 50% av barnen och ungdomarna efter genomgått projekt ska ha stärkts på ett sådant sätt att socialtjänstens stöd inte längre krävs.