23-017-S05 - Kvalificerade kontaktpersoner

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-017-S05
Projektägare organisationsnummer:
2120000159
Projektägare:
SÖDERTÄLJE KOMMUN
Namn:
Kvalificerade kontaktpersoner
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2026-09-30
Unionens medfinansieringsgrad:
90%
Programområde:
C
Specifikt mål:
C1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Ja
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
15189
Stödmottagare ort:
SÖDERTÄLJE
Interventionstyp:
163
Antal deltagare:
120
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-017-S05

Projektet kvalificerade kontaktpersoner avser att vända sig till 120 barn och ungdomar 8-15 år som bor i de särskilt utsatta områdena i Södertälje.
Projektet planerar startas 2023-11-01 och fortgå under 3 år.
Kontaktpersonerna ska hjälpa och lotsa ungdomarna till positiva aktiviteter och nätverk för att stärka friskfaktorer.
Målsättningen är att 50% av barnen och ungdomarna efter genomgått projekt ska ha stärkts på ett sådant sätt att socialtjänstens stöd inte längre krävs.