23-017-S04 - Barnutsatthet i Örebro

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-017-S04
Projektägare organisationsnummer:
2120001967
Projektägare:
ÖREBRO KOMMUN
Namn:
Barnutsatthet i Örebro
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Unionens medfinansieringsgrad:
90%
Programområde:
C
Specifikt mål:
C1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Ja
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
70135
Stödmottagare ort:
ÖREBRO
Interventionstyp:
163
Antal deltagare:
500
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-017-S04

Människor med låg socioekonomi har sämre förutsättningar för god hälsa, det är särskilt märkbart bland barn i Örebros partnerskapsområden. Projektet skall minska effekterna av barnfattigdom genom att göra det möjligt för fler barn och unga från partnerskapsområdena att ta del av det kultur- och fritidsutbud som finns i kommunen. Det sker genom samverkan mellan förvaltningar inom kommunen såväl som med externa aktörer från civilsamhället. Av erfarenhet krävs att deltagarna är involverade i utformningen av aktiviteter inom projektet.